Mitsubishi/三菱 断路器 NV30-KC 3P 5A / NV50-KC 2P 5A

¥399.00

最小起订量:1 总供货量:1000

|NV30-KC 3P 5A 100-200V 30MA W|1台kA
|NV30-KC 3P 10A 100-200V 30MA W|1台kA
|NV30-KC 3P 15A 100-200V 30MA W|1台kA
|NV30-KC 3P 20A 100-200V 30MA W|1台kA
|NV30-KC 3P 30A 100-200V 30MA W|1台kA
|NV50-KC 2P 5A 100-200V 15MA W|1台kA
|NV50-KC 2P 5A 100-200V 30MA W|0.3kg|1台kA
|NV50-KC 2P 10A 100-200V 30MA W|0.3kg|1台kA
|NV50-KC 2P 15A 100-200V 15MA W|1台kA
|NV50-KC 2P 15A 100-200V 30MA W|0.3kg|1台kA
|NV50-KC 2P 20A 100-200V 15MA W|1台kA

|NV50-KC 2P 20A 100-200V 30MA W|0.3kg|1台kA

Mitsubishi/三菱 断路器 NV30-KC 3P 5A / NV50-KC 2P 5A 

|NV50-KC 2P 20A 100-200V 100MA W|1台kA
|NV50-KC 2P 30A 100-200V 15MA W|1台kA
|NV50-KC 2P 30A 100-200V 30MA W|0.3kg|1台kA
|NV50-KC 2P 40A 100-200V 30MA W|0.3kg|1台kA
|NV50-KC 2P 50A 100-200V 30MA W|0.3kg|1台kA
|NV50-KC 3P 30A 100-200V 30MA W|0.43kg|1台kA
|NV50-KC 3P 10A 100-200V 30MA W|0.43kg|1台kA
|NV50-KC 3P 15A 100-200V 30MA W|0.43kg|1台kA
|NV50-KC 3P 20A 100-200V 30MA W|0.43kg|1台kA
|NV50-KC 3P 40A 100-200V 30MA W|0.43kg|1台kA
|NV50-KC 3P 50A 100-200V 30MA W|0.43kg|1台kA
|NV50-KC 3P 50A 100-200V 100MA W|1台kA
|NV100-KC 3P 60A 100-200V 30MA W|1台kA
|NV100-KC 3P 60A 100-200V 100MA W|1台kA
|NV100-KC 3P 75A 100-200V 30MA W|1台kA
|NV100-KC 3P 75A 100-200V 100MA W|1台kA
|NV100-KC 3P 100A 100-200V 30MA W|1台kA
|NV100-KC 3P 100A 100-200V 100MA W|1台kA
|NV30-KC 3P 30A 100-200V 30MA NN|1台kA
|NV50-KC 3P 10A 100-200V 30MA W|1台kA

店内推荐

慧聪网 北京朗科斯拓科技有限公司 Mitsubishi/三菱 断路器 NV30-KC 3P 5A / NV50-KC 2P 5A

更多精品

看了又看

马上关注

获取采购信息从这里开始

打开微信右上角添加朋友中搜索公众号“慧聪微商城”点击关注就可以啦!记得绑定账号订阅关键词哦!

我知道啦!
继续拖动,查看详情